PST lite glad for medieeksponering av videoen

Den store oppmerksomheten trusselvideoen har fått i mediene, er en av grunnene til at PST vil etterforske saken.