Maskiniststreik kan stanse Kiel-fergen

En mulig streik blant maskinistene på norskregistrerte skip kan føre til at Kiel-fergen fra Oslo blir liggende landfast fra fredag morgen.