Oljeindustrien har funnet svakheter ved Umoe-livbåt