Skipstrafikken til utlandet økte i fjor

Norske skip som besøkte utenlandske havner, økte med 4,8 prosent i 2010, men trafikken var lavere enn for to år siden.