Leger: -Stopp Tønnes velregisserte politiske kupp

Helseminister Tore Tønne er i ferd med å gjennomføre et velregissert politisk kupp der kontrollen med sykehusene skal ut av offentlig forvaltning og folkestyrt kontroll.