Får selja halve mjølkekvoten fritt

Bøndene kan i framtida få lov til å selja halv— parten av mjølkekvoten fritt, men bare til bønder innanfor same fylke.