• - Statsobligasjoner er ofte vurdert til å være det sikre investeringsalternativet. Men som vi har sagt tidligere; Det som skulle være risikofri avkastning ser mer og mer ut som avkastningsfri risiko, sier Yngve Slyngstad. FOTO: Hanne T. Skodje

Nest svakeste kvartal i Oljefondets historie

Oljefondet har lagt sitt nest dårligste kvartal bak seg. Fondet eier nå 70 milliarder kroner av statsgjelden i de mest gjeldstyngede europeiske landene.