• FOTO: Thomas Førde

Reduserer gjelda med 88 millioner

Terra-kommunene Narvik og Haugesund har fått redusert sin gjeld med 88 millioner kroner etter en rettsavgjørelse i London, men velger likevel å anke.