Her får de hjelp strax

På Strax-huset i Bergen kan rusmisbrukere få omsorg og husrom 24 timer i døgnet.