• Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) lover å ta med den avtroppende statsrådens engasjement for vanskeligstilte barn videre i departementets arbeid. FOTO: Scanpix

Horne: - Opp til barnehagene om de vil lese homoeventyr

Påtroppende barne-, likestillings— og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) sa at barnehagene selv skal få avgjøre om de vil lese homoeventyr eller ikke, da hun overtok ministerjobben etter Inga Marte Thorkildsen (SV) onsdag.