Budsjettforlik uten politisk tilnærming

Budsjettforlik, men ingen politisk tilnærming, var budskapet i første del av finansdebatten i Stortinget onsdag.