Pensjonister blir redningen når influensaen tar oss

Friske pensjonister skal holde hjulene i gang hvis influensa A (H1N1) slår ut store deler av arbeidslivet.