- Steintrafikken er trygg

Hundrevis av skipslaster med steinmasse fraktes årlig fra rogalandske pukkverk til kunder i inn— og utland. Sjøtransporten er svært trygg, hevder Norstone-sjef og rederileder i Eigersund.