Johnsen: Et budsjett for arbeid og velferd

Et stramt budsjett som skal sikre arbeidsplasser og velferd, er finansminister Sigbjørn Johnsens egen karakteristikk av forslaget til statsbudsjett for 2011.