Mattilsynet har funnet færre pelsavvik

Mattilsynet har funnet færre forhold å slå ned på i pelsdyrnæringen enn tidligere, ifølge landomfattende kontroller fra midten av november til 1. april. Men det er for tidlig å konkludere med at dyrevelferden er varig bedret, mener tilsynet.