- Klimatiltak handlar om moral

— Debatten om klima- endringane er menneskeskapte eller ikkje, er over, sa Al Gore i Kristiansand tysdag. Dei som tviler på dette, forsvinn like raskt som isbreane våre, meiner han.