• Bispemøtets tidligere preses Olav Skjevesland melder seg ut av Presteforeningen i protest mot vedtaket om vigselsliturgi for homofile par. FOTO: Scanpix

Olav Skjevesland går ut av Presteforeningen

Bispemøtets tidligere preses Olav Skjevesland melder seg ut av Presteforeningen i protest mot vedtaket om vigselsliturgi for homofile par.