Flyplasser kan bli nedlagt

Luftfartsverkets stadig dårligere rammebetingelser kan føre til nedleggelse av flere regionale flyplasser.