• Utenlandstrafikken er stadig i økning.

Kraftig vekst i utenlandstrafikken

Utenlandstrafikken til og fra norske lufthavner har økt med 59 prosent siden 2003. Samtidig har utlendingers feriereiser med fly til Norge fordoblet seg.