Aasland vurderer sertifisering av lærerne

En naturlig videreføring av reformen av lærerutdanningen vil være å innføre sertifisering av lærerne, mener forskningsminister Tora Aasland (SV).