Ingen spor etter E. coli-smittekilden

Myndighetene har ikke kommet nærmere smittekilden for E. coli O157. De er heller ikke sikre på at de kommer til å finne den.