• Statens naturoppsyn felte tidligere i måneden to ulver i Rendalen for å forhindre framtidig skade på sau i området. Ulvene var et nytt revirmarkerende par. FOTO: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet / NTB scanpix

Mindre rovdyrskader på sau tross av mer ulv

Stadig færre sauer blir drept av ulv, selv om det er registrert flere ulver i Norge enn tidligere.