Flypassasjer angrep piloter med øks

Den nordafrikanske mannen i 30-årene benyttet en brannøks fracockpit i flyet fra Kato Air da han gikk til angrep på pilotene ogen passasjer.