Undheim ny bondeleder

Årsmøtet i Norges Bondelag valgte torsdag ettermiddag timebuenBjarne A. Undheim til organisasjonens nye leder.