Tråkkemaskin-fører dømt for uaktsomt drap

En 32 år gammel tråkkemaskin-fører er i Nord-Gudbrandsdal tingrett dømt til ti måneder fengsel for uaktsomt drap, uaktsom legemsbeskadigelse og brudd på Vegtrafikkloven.