Ekstern rådgiver vedtar boten

Kommunikasjonsrådgiver Ole G. Hertzenberg vedtar forelegget på 50.000 kroner for brudd på bokføringsloven. Hertzenberg opptrådte som mellommann for Sp, ifølge Økokrim.