Hamsuns kalenderlapper preger jubileet

Avrevne, løse kalenderblad vil bli gjort til ett av designelementene i 150-års jubileet for Knut Hamsuns fødsel.