Orderud-drapene: Avgjørelse om tiltale til høsten

Statsadvokatene som skal vurdere tiltale i Orderud-saken regner med å bruke sommeren på å sette seg inn i materialet politiet har lagt fram. Tidligst på sensommeren/høsten vil de fire siktede få vite om de blir tiltalt for trippeldrapet på Orderud gård.