• "Lars Ødegård har hatt stor betydning og innflytelse, ikke bare i sin egen organisasjon, men også på politikeres og befolkningens holdninger til funksjonshemmede og til de samfunnsskapte barrierene som finnes", står det i begrunnelsen for tildelingen av YS' likestilingspris FOTO: Scanpix

Pris for kamp for funksjonshemmede

Lars Ødegård (56) har kjempet for funksjonshemmedes rettigheter i nesten 40 år. Tirsdag får han YS' likestillingspris.