Krever økt straff for vold mot fengselsansatte

Åna Funksjonærforening mener at vold mot fengselsansatte ikke blir tatt like alvorlig som vold mot politifolk.