Tar fra de rike skattekommunene

Regjeringen foreslår at skatterike kommuner som Bærum, Hole og Austevoll må dele av sine gode inntekter med fattigere kommunefettere.