Legemidler for 12,2 milliarder kroner hittil i år

Hver nordmann har brukt legemidler for 2.556 kroner hittil i år. Av dette har folketrygden dekket mindre enn halvparten, 1.143 kroner.