Kollektivpriser femdoblet siden 1980

Prisene på trikk, buss og tog er femdoblet siden 1980. I dag bruker reisende med kollektivtrafikken langt mer av lønna på reisekostnader enn for 20 år siden.