LO tapte mot NHO i rettsstrid om arbeidstid

LO opptrådte tariffstridig da organisasjonen ba sine forbund avtale arbeidstidsordninger med ukentlig timeantall som er lavere enn det som er avtalt i verkstedoverenskomsten.