Hagen kom, så og forsvant igjen

Carl I. Hagen slipper å sitte i Borgarting lagmannsrett i tre dager til ende.