Kvinnelige forskere produserer mindre enn mannlige

Kvinnelige forskere publiserer rundt 20 prosent mindre enn sine mannlige kollegaer. Tallene har ikke endret seg på 20 år.