Skøyendrapet: Vitne senket tysk rapport

Den australske rettsmedisineren og eksperten som forsvaret presenterte i Skøyen-drapssaken tirsdag, stilte seg tvilende til den tyske rapporten som utpeker fruktkniven som drapsvåpenet.