• -Vi har tilgang på uendeleg mange inntrykk og impulsar. Det er veldig interessant, seier komponisten Nils Henrik Asheim. FOTO: Kristian Jacobsen

Viljen til liv

— Tiltrekning og kjærleik er ei enorm drivkraft, seier Nils Henrik Asheim. Han skriv musikk til tekstar frå Høgsongen.