Bjørn G. Andersen: Istider i Norge

Temaet for denne boka er stort, og i utgangspuktet virker det kanskje infløkt og vanskelig for vanlige folk. Men Stavanger-mannen Bjørn G. Andersen klarer i «Istider i Norge», å gjøre et vanskelig emne tilgjengelig for langt flere enn de som arbeider med det til vanlig.

Bjørn G. Andersen. Istider i Norge. Universitetsforlaget. 216 s.

For mye godt kan sies om denne boka. Veldig mye godt. Dette er folkeopplysning på høyt nivå, både innholdsmessig og måten det er presentert på.

Det virker kanskje ikke så spennende å lese en bok som handler om «hvordan landskapet er formet av istidenes breer». Men når det blir presentert som dette, blir det en bok å anbefale.

Selv sier forfatteren i forordet: «Jeg er blitt forundret over hvor lite de fleste vet om hvordan de vakre, imponerende og interessante landskapstrekkene er blitt til».

Det har tydeligvis inspirert ham til å bidra til å øke interessen og forståelsen for den nasjonale skatt som den fysisk-geologiske delen av norsk natur representerer.

Boka er bygd opp kronologisk, den er skrevet i en kortfattet og enkel form, og er derfor lett tilgjengelig for de fleste.

Flotte fargebilder fra mange av landets mest kjente naturområder, hvorav flere i Rogaland, illustrerer innholdet på en utmerket måte. Samtidig er det utfyllende tekst til alle bilder, slik at de settes inn i sin rette sammenheng.

Det er faktisk blitt en bok til å få forstand av. Som bør inspirere til å lære enda mer om den flotte naturen vi omgis med.

Les også

Siste fra Bokanmeldelser