Det er ikke lett å være kunstner i dag. Ikke bare skal man (muligens) leve opp til den etablerte kunstnermyten; man skal også være trendy og tidsriktig - derfor er en fyllekule i Barcelona like viktig som det fysiske materialet kunstnerne presenterer som en utstilling.

Narssissisme

Slik ser i hvert fall den travle og altoppslukende kunstnerrollen ut for Sigbjørn Bratlie og Arne B. Langleite, som nå stiller ut i Sandnes Kunstforening. De kaller sin utstilling «moco negro», etter den svarte snåtten som kom ut i lommetørkleet under en studietur til Barcelona, noe de to redegjør for i en tekst som en del av utstillingen. Kroppsavfallet ble nøye studert etter en natt med mye vin i storbyen, og det ble funnet så sentralt for kunstnernes utvikling at hele utstillingen har fått sitt konseptuelle innhold bestemt etter dette. Utgangspunktet er følgelig en ekstrem form for narsissisme, hvor selv kunstnerens størknede snue får stor betydning.

Storbyens støy, sier de, kan gjøre det vanskelig å høre seg selv tenke. Populær- og trivialkulturens visuelle og lydmessige støy lar seg ikke så lett fordøye, og det er nettopp forsøket på å gjøre det som er denne utstillingens tema. Det er derfor helt naturlig at vi, som besøkende her, blir forvirret av billedmessige og tankemessige impulser som aldri gir oss den meningen vi gjerne søker. Denne utstillingen spriker i mange retninger, og det er noe av poenget. Den markerer dagens kunst som et ustabilt, usikkert felt.

Slagg

Så viser det seg at det grundige studiet av eget kroppsavfall gjennom nesen ikke er noen dårlig metafor for utstillingen som helhet: Bratlie og Langleite vil både fordøye og kvitte seg med noe av populærkulturens slagg - alt fra TV-prøvebilde med visse modifikasjoner, via poserende modeller i banale fotografier og malerier som stadig gjentar enkle klisjeer («The End»), til puslespill som oppløser motivet i abstrakte former eller som ligger i en stor haug på gulvet.

Mens Bratlie hovedsakelig er maler, arbeider Langleite gjerne med fotografi; men i Sandnes er hele utstillingen formet som en installasjon, hvor de to kunstnernes bidrag til en viss grad går over i hverandre. Allerede her tilsløres utstillingens tema: Kunstnerrollen. Det er som om de sier at dagens kunstnerrolle ikke lenger har noen klare og entydige konturer.

Gjødsel

Kanskje ligger en liten nøkkel til forståelse i maleriet av ruiner på Forum Romanum: Fortiden ligger der kun som fragmenter som, om vi forsøker å sette dem sammen til en helhet, ikke lenger kan gi helhetlig og entydig mening. Hvis også den tradisjonelle kunstnerrollen ligger som ruiner og fragmenter, kan dagens kunstner muligens finne en ny frihet, som å bli «Landskapspisser», som vi ser i ett av de iscenesatte fotografiene, i stedet for en tradisjonell landskapsmaler - han kan gjødsle dagens kunst også med andre av kroppens avfallsprodukter enn den svarte klumpen i lommetørkleet.

Men dagens kunstner kan også i kunstfeltet finne et spill som har gått fullstendig i oppløsning, og som ikke gir noen mening, i den forstand at det ikke lenger kan settes sammen til noen helhet. Derfor er det «Non compos mentis» som er det mest sentrale i denne utstillingen: En haug med 28.000 puslespillbrikker på gulvet. På ett plan er dette svært trendy - et eksempel på postmodernistisk kunst etter at negasjonens, ironiens og skapergledens friskhet for lengst er borte, mens en lett ledefylt melankoli og evig gjentakelse ennå henger i luften.

Det er som om Bratlie og Langleite sier: Se her, alt er tapt. Men samtidig sier de: Fra dette store Intet arbeider vi, som om vi skulle være helter uten heltedåd. Vi gir ikke opp. For de 28.000 brikkene rommer et betydelig arbeid; de er nemlig håndmalte.Bildetekst:Sandnes Kunstforening: Sigbjørn Bratlie og Arne B. Langleite, «Non compos mentis», 28000 puslespillbrikker. Utdrag:Denne utstillingen spriker i mange retninger, og det er noe av poenget.