• FOTO: Nina Katinka Fredriksen

– Aktuelt å kjøpe jodtabletter i tilfelle atomulykke