• FOTO: Viktor Klippen

– Allerede nok pukkverk i regionen