• FOTO: Kristian Jacobsen

– Bare akuttberedskap ved SUS