• FOTO: Ine Mæland Goa

– Dette er ikke full barnehagedekning