• FOTO: Dagfinn Hatløy

– Fantastisk flott i Lyngsheia