• FOTO: Lars Idar Waage

– Feil er ikke til å unngå