• FOTO: Anders Minge

– Fisketorget utgått på dato