• FOTO: Jonas Haarr Friestad

– For høye styrehonorar