- Forskning viktigere enn avstand

Fylkesveterinæren i Hordaland og Sogn og Fjordane mener det er urealistisk å innføre krav om fem kilometers avstand mellom oppdrettsanlegg.