• FOTO: Jonas Haarr Friestad

- Forus vil trenge fire- og seksfeltsveier